IPA Regiunea 1 Bucuresti
Anunţuri


Convocarea Adunării Generalede Alegeri din data de 16.08.2018.IPA Regiunea 1 Bucuresti
IPA Regiunea 1 BucurestiTÂRGUL INTERNAȚIONAL AL COLECȚIONARILOR DIN MINISTERELE DE INTERNE

"IPA ROCOP - 2018"IPA Regiunea 1 Bucuresti


Invitație ROCOP - 2018

IPA Regiunea 1 Bucuresti
IPA Regiunea 1 Bucuresti

ÎN ATENȚIA TUTUROR CELOR INTERESAȚI !


Dreptul de autor pentru emblema International Police Asociation (I.P.A.) este deţinut de fondatorul asociaţiei, Arthur Troop, care a transferat acest drept Biroului Executiv Internaţional (I.E.B) şi secţiilor naţionale ale Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor. Emblema Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor este protejată cu privire la copiere prin Legea nr.84/1998 cu modificările şi completările ulterioare privind mărcile şi indicaţiile geografice şi beneficiază la nivel internaţional de dreptul de autor, având la bază Convenţia de la Berna pentru protecţia lucrărilor artistice şi literare din anul 1886, revizuită la Paris în anul 1971 şi semnată de 117 state, ca parte a acestei convenţii, în data de 11 ianuarie 1996.

IPA Regiunea 1 Bucuresti

Folosirea fără drept a siglei I.P.A., a unuia din cuvintele de mai sus, precum şi a oricărei alte forme de cuvinte combinate ce indică, direct sau indirect, una din aceste denumiri, pe orice tip de material, constituie infracțiune conform art. 90 din Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, ce se pedepseşte conform prevederilor legale. Dreptul de a folosi sigla I.P.A. şi oricare din denumirile de mai sus îl au membrii I.P.A. Secţia Română, precum şi regiunile din structura acestei asociaţii. Logo-ul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor este protejat pe plan internaţional şi naţional de normele legale în vigoare, în domeniul proprietăţii intelectuale, Secţia Română a înregistrat la OSIM marca respectivă, conform Certificatului nr.116825, la data de 31.03.2011.

certificat info

Firmele care realizează materiale promoţionale cu denumirea sau sigla IPA, trebuie să aibă acordul IPA Secţia Română, materializat prin contracte încheiate cu reprezentanţii legali ai acesteia, care să prevadă condiţiile şi termenii în care sunt produse şi folosite materialele respective. Orice model de însemn I.P.A., aplicat pe mijloacele de transport trebuie să fie aprobat de I.P.A. Secţia Română. Orice însemn personalizat este valabil numai cu prezentarea legitimaţiei de membru al I.P.A. Secţia Română. La pierderea calităţii de membru I.P.A. persoanele în cauză sunt obligate să restituie asociaţiei legitimaţia şi insigna personalizată. Utilizarea acestora după pierderea calităţii este ilegală şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Utilizarea însemnelor I.P.A. cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia protecţiei mărcilor, constituie infracţiune se sancţionează si se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei potrivit prevederilor art.90 din Legea nr.84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată.

Președintele Regiunii 1 București