IPA Regiunea 1 Bucuresti
Image

NOTA privind participarea la Conferința Institutului Internațional de Audit organizată de către IIA Bulgaria și România, cu sponsorizarea parțială a IIA și KPMG, TeamMate

2013 - 2013

În perioada 06.06-07.06.2013 cu sprijinul financiar al IPA Regiunea 1 București (care a decontat contravaloarea transportului, cazării și mesei) doamna Cms de poliție Bogrea Cătălina din cadrul Direcției Audit Public Intern  a MAI a participat la Varna, Bulgaria la Conferința Internațională a Auditorilor. Mai jos prezentăm structurat nota întocmită de doamna Cms. de poliție Bogrea Cătălina privind conținutul  desfășurării lucrărilor conferinței.

 

Ziua: 06.06.2013

1.     Deschiderea conferinței prezentată de către Președintele IIA Bulgaria- Krasimir Logofetov a cărui prezentare a inclus programul, istoria profesiei de audit începând cu anul 1941, parcurgerea crizelor odată cu tehnicile de audit folosite pentru salvarea economică a structurilor, harta de evaluare a unei structuri și liniile de apărare care prezintă pe linia a 3-a Auditul Intern.

 

Managementul riscului ca parte a celei de-a doua linii de apărare nu face parte din Auditul Intern dar se bazează pe procesul de audit și leagă auditul intern de riscurile de management ale unei structuri folosind același limbaj cu managementul permanent.

 

2.     Prezentarea Președintelui IIA Phil Tarling a inclus pulsul profesiei de audit sub îndemnul SAY IT RIGHT – FII DIRECT / FII CORECT, trendul pentru viitor.În continuare au fost prezentate riscurile emergente urmărite în cadrul unui studiu demografic plecând de la statutul Auditului Intern reflectat prin perceția conducerii și pe baza : raportării către conducere (cu cât raportarea este mai mare cu atât este mai importantă pentru activitatea de audit). În același timp s-a pus accent pe faptul că viziunile trebuiesc să fie comune în cadrul unui studiu și ele trebuie ajustate permanent pentru dezvoltarea managementului riscului, creșterea abilităților de monitorizare a riscurilor emergente, identificarea costului;a independenței, a abilitățílor auditorilor și tehnicilor ce trebuiesc permanent îmbunătățite, a conduitei.

Dacă aceste caracteristici nu sunt suficient de bine ajustate, rezultatele înregistrate conduc la ideea UNDE A FOST AUDITUL și acesta se transformă în AUDIT INFERN nu INTERN

 

3.     Andreea Stanciu – Director ACCA SEEa prezentat statutul pe nivelele si o posibila întrebare: Ce, Cum și DE ce?,.

Creșterea economică și financiară înseamnă încredere în Audit Intern (Ce), influența macro asupra economiilor micro pe principiul învătăm din trecut pentru viitor, schimbăm astfel și viitorul.

De ce, ca orice profesie ce necesită pregătire continuă, comparat cu alte profesiei rezultatele sunt mulțumitoare însă la nivel total al profesiilor comparat (Ro și Bg sunt la 3%, media UE cca. 15%, iar Danemarca la 33%). De ce nu? Pentru că oamenii urăsc schimbarea, dar iubesc progresul!

Cum? Trecând peste propriile limite, începând cu tine însuți, provocând colegii la lucruri mai complexe, angajându-te la teme complicate.

 

4.     Ruxandra Bilius (Presedinte IIA Ro) – prezentare aproximativ identică cu cea de dinainte dar axată pe întrebarea „Este Auditul intern într-adevăr valoros?”, ca proces ce include timp, bani și urmând cursul încrederii conducerii pentru o înregistrare de rezultate maxime pe axa performanței (amestec de planuri, rapoarte cu recomandări, zone de acțiune – intern / extern, costuri – cursuri, etc).

 

5.     Grupul de lucru: Viitorul profesiei a fost condus de catre Cyndi Plamondon, Vicepreședinte IIA Global, care a prezentat modalitatea de obținere a certificării integrale, timpul limită între examenul 3 și 4 (max. 180 zile), limbile în care poate fi obținut examenul 1 (20 limbi care include bulgara dar nu si româna), complementaritatea cu certificările acordate de către govern, dar nu și echivalarea din partea IIA, dar invers DA.

6.     Cele trei linii de apărare prezentare făcută de Marie Helene Laimay, Președinte Confederație Europeană a Institutelor de Audit Intern.

 

Ziua 07.06.2013

7.     Din harta de evaluare a fost prezentat modelul de influențare a celor 3 linii de apărare, promovarea profesiei, comunicarea cu societatea, mediul, standardele : 2120 (Risk Management), 2110 Procesul de guvernanță, 2130 Procesul de control Intern.

Auditul intern (a 3-a linie) veghează asupra liniei a 2-a (financiar, management, securitate, calitate, etc) , dezvoltă tehnici conducând la creșterea Guvernanței, controlului intern (prima linie de apărare).

 

8.     Frauda și rolul sistemului de control intern (la noi SCIM), Președinte IIA Croația - Stanko Tokic.

 

SCIM are rolul de prevenire a fraudelor, la baza lui fiind legislație, regulile interne definite prin statut, contracte, legi.

Paradigma Fraudă / Audit intern nu se realizează decât prin detectarea fraudei, detectare care poate fi făcută chiar și doar individual (urmărirea vieții individului care dezvoltă brusc standardul de viață), face schimbări bruște de plan, dezvoltă comportament neadecvat.

Auditul intern are tehnici adecvate de identificare dar și cu personal specializat pe tipurile de fraudă.

 

Sunt câteva idei de reținut, însă foarte multă teorie, uneori chiar repetată de la o prezentare la alta, per ansamblu pot concluziona că deși au fost puține persoane din cele certificate, conferințele organizate în state cum este cazul Bulgariei sau României, au ca scop promovarea profesiei auditorului intern prin prisma certificării finale  a IIA.

 

 

Cms. de poliție Cătălina BOGREA