IPA Regiunea 1 Bucuresti
Date de contact IPA Regiunea 1 BucureștiAdresa Regiunii

București, Str. Mihai Vodă nr.17, sect.5- clădirea Centrului Cultural al MAI


Comitetul Executiv Regional

Col.(r) ing. DINCĂ LUIGI- Tel.: 0722652299/ Tel interior: 30777 – Președintele Regiunii 1 București

Ag.șef adjunct ec. TÂRȚĂU NICULINA- Tel.:0744356121/ Tel. interior: 30722 - Secretarul Regiunii

Cms. Sef. Ec. DUMITRACHE ALEXANDRINA- Tel.: 0729073412-/Tel interior:30337 - Trezorierul Regiunii

Cms. Sef. POPESCU MARIUS – Tel.:0725252443 - Vicepreședinte ”A”

Col.(r) BORȚEA ADRIAN – Tel.:0723080034 - Vicepreședinte ”B”


Comisia de Cenzori

Col.(r). ec. CIOCÂRLAN DAN- Tel.: 0722340333 - Președinte Comisie de Cenzori

Cms. șef ec. COTOLBOIU LILIANA- Tel. :0721205536

Cms. șef ec. CIOBANU IONEL- Tel. contact:0723118118


E-mail: ipabucuresti@ipabucuresti.ro


Fax: 021 2648864


Formular contact: