IPA Regiunea 1 Bucuresti
Înscriere în IPA Regiunea 1 BucureștiFormulare înscriere:


Angajații MAI sau persoanele din afara ministerului se pot înscrie în asociație în următoarele condiții:


Membri de drept

În această categorie se încadrează angajați MAI care sunt în prezent activi sau în rezervă, precum și cei care au lucrat în unitățile MAI și în prezent sunt încadrați în alte structuri ale sistemului de ordine publică și apărare, sunt încadrați în instituții publice sau sunt încadrați în sectorul privat în țară sau în străinătate. Pentru întocmirea dosarului de solicitare sunt necesare următoarele :


Pentru pensionarii MAI


Pentru poliţiştii care în prezent îşi desfăşoară activitatea în sistemul de ordine publică şi apărare, sunt angajați în alte instituții publice sau în sectorul privat în țară sau în străinătate

1.Pentru persoanele care au deţinut calitatea de poliţist sau funcționar public cu statut special şi care, în prezent, sunt detaşaţi sau mutaţi în alte structuri de ordine publică şi apărare și sunt în activitate:

2. Pentru persoanele care au deţinut calitatea de poliţist sau funcționar public cu statut special şi care, în prezent, sunt angajați în în alte instituții publice sau în sectorul privat în țară sau în străinătate:


Membri simpatizanti

În această categorie pot fi incluse persoane din afara Ministerului Afacerilor Interne care doresc să devină membrii ai asociației sau doresc doar să susțină financiar asociația.

În această categorie sunt incluși cetățenii români cu dublă sau simplă cetățenie indiferent de domiciliul declarat, precum și cetățenii străini cu dublă cetățenie care sunt rezidenți în Romania. Cetățenii români pot deveni membri asociației dacă susțin asociația cu suma minimă de în valoare de 5000 lei prin contract de sponsorizare, cu condiția de a nu avea cazier. În plus vor achita o taxă de înscriere în valoare de 300 lei și o cotizație anuală în valoare de 300 lei. Cetățenii străini cu dublă cetățenie pot deveni membri asociației în aceleași condiții ca și cetățeni români dacă susțin financiar asociația cu suma minimă în valoare de 5000 Euro la care se adaugă suma de 3000 lei pentru înscriere și cotizația anuală în valoare 1000 lei. Atât cetățenii români cât și cetățenii străini la încheierea contractului de sponsorizare pot opta pentru a încheia contractul în calitate de persoană fizică sau în calitate de persoană juridică. Asociația desfășoară activități : profesionale,culturale,sociale, sportive și activități specifice hobiurilor.

Legea prevede avantaje fiscale pentru persoanele fizice sau juridice romane, care efectuează sponsorizări. Astfel această categorie beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:

Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului roman, conform legii, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române.


Persoană juridică


Persoană fizică