IPA Regiunea 1 Bucuresti
Biroul Executiv International


Biroul Executiv Internațional este autorizat să emită toate actele care sunt în conformitate cu obiectivele Asociației și este responsabil pentru gestionarea permanentă a acesteia.

Procedura pentru alegeri trebuie să se desfăşoare conform Regulamentului Internațional.

Componența IEB este aleasă pe o perioadă de patru ani. Un candidat poate concura pentru o singură funcție în cadrul IEB.

Sediul social al Asociaţiei este în Geneva, Elveţia, la următoarea adresă: p.a. Mo Costabella Pirkl Lawyers, Rue de Rive 6, CH-1204 Geneva – unde poate fi contactat președintele internațional domnul Pierre-Martin MOULIN precum și ceilalți membrii ai Comisiei Executive Internaționale.

În prezent limbile oficiale ale Asociaţiei sunt engleza, franceza, germana şi spaniola. Limba engleză este limba de referință.

Siglele IPA sunt protejate prin. Legea nr.84/1998 cu modificările şi completările ulterioare privind mărcile şi indicaţiile geografice şi beneficiază la nivel internaţional de dreptul de autor, având la bază Convenţia de la Berna pentru protecţia lucrărilor artistice şi literare din anul 1886, revizuită la Paris în anul 1971 şi semnată de 117 state, ca parte a acestei convenţii, în data de 11 ianuarie 1996.

Folosirea fără drept a siglei I.P.A. constituie infracțiune conform art. 90 din legea mai sus menționată. ce se pedepseştecu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei potrivit prevederilor art.90 din Legea nr.84/1998.IEB este compus din:

Președintele Internațional;

Vicepreședinte și președinte al Comisiei de Cultură Socială Internațională;

Secretarul General Internațional;

Președintele Internațional al Comisiei Pentru Relații Externe;

Președintele Internațional al Comisiei Profesionale;

Trezorierul Internațional;

Trezorierul Pentru Probleme Sociale.

Cu ocazia alegerilor în IEB, delegații fiecărei secții naționale aleg un Vicepreședinte dintre cei trei preşedinți de comisii (ERC, IPC, ISCC).

IEB este responsabil pentru conducerea Asociaţiei şi pentru implementarea deciziilor adoptate de IEC. Biroul Executiv Internațional acţionează în numele IEC în orice problemă ce necesită soluţionare urgentă și este, în mod deosebit, responsabil de:

- luarea de măsurilor adecvate pentru a îndeplinirea obiectivelor Asociației,

- convocarea Congreselor Mondiale și extraordinare IPA,

- prezervarea documentelor IPA (Statutul Internațional, Regulamentul Internațional și Procedurile) și administrarea bunurilor Asociației.INTERNATIONAL PRESIDENT - Pierre-Martin MOULIN (Elveția)

VICE PREȘEDINTE (Președinte al Comisiei Internaționale Cultural Social (ISCC) ) - Gal SHARON (Israel)

Secretarul General al INTERNACIONAL - Georgios KATSAROPOULOS (Grecia)

PREȘEDINTE EXTERN RELAȚIA COMISIEI - Alecsei GANKIN (Rusia)

PREȘEDINTE INTERNATIONAL PROFESSIONAL COMISIEI - Mai-Britt RINALDO (Suedia)

TREZORIER SOCIAL - Wolfgang GABRUTSCH (Austria)

TREZORIER FINANCE - Romain MINY (Luxemburg)

Șeful administrației - Stephen CROCKARD (Marea Britanie)

WEBMASTER - Andrea QUATTRINI (Elveția)Date de contact:

Email: isg@ipa-iac.org

Telefon: +44 (0) 115 945 5985

Fax: +44 (0) 115 982 2578

Adresa: Asociația Internațională a Polițiștilor Centru de Administrare Internațională – 1 Fox Road, West Bridgford, Nottingham, NG2 6AJ, Anglia