IPA Regiunea 1 Bucuresti
Cine este IPA?CUVANTUL PRESEDINTELUI IPA

Bine ați venit pe acest portal virtual din lumea reală a Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA).Servo per Amikeco… Service through friendship, this is our motto. ”Servo per Amikeco” … (Servicii prin prietenie), acesta este motto-ul nostru. Servicii, deoarece, fără un angajament nu există nici o prietenie. Și fără prietenie, nu ar exista IPA. De peste 60 de ani, noi am asigurat și asigurăm granițe libere pentru membrii noștri. Fie că este vorba activități culturale, profesionale sau sociale, adunările noastre sunt ca descoperirile care dau sens valorilor noastre și idealurilor noastre de prietenie, toleranță și pace. Dragi prieteni, membri sau vizitatori, navigați și veți descoperi aici lumea noastră și aveți posibilitatea să sprijiniți eforturile IPA față de prietenia universală prin respectarea drepturilor omului. Trăiască IPA!

Președintele International, Pierre-Martin MOULIN- ElvețiaDATE DESPRE ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR

IPA (Asociația Internațională a Polițiștilor) este o organizaţie non-profit şi nonguvernamentală care nu se implică în probleme de serviciu, dispute de muncă sau politice.

IPA este un ONG neutru din punct de vedere politic și independent, cu statut consultativ special în Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC); cu statut consultativ pe lângă Consiliul Europei, Organizaţia Statelor Americane (OAS) şi UNESCO. IPA respectă principiile enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Naţiunile Unite în 1948 şi respinge orice formă de constrângere.

Motto-ul IPA este în limba Esperanto, „SERVO PER AMIKECO” (servicii prin prietenie). Limba Esperanto a fost stabilită inițial de întemeietorul asociației Agentul de Poliție ARTHUR TROPP,ca limbă alternativă de comunicare între membrii. Ulterior însă datorită faptului că limba esperanto era cunoscută doar în mică măsură de membrii asociației, limba engleză a devenit limbă de referință .

Centrul Internațional de Administrație al I.P.A. se află în Anglia la Nottingham. Aici poate fi contactat Consiliul Executiv Internațional sau Secretarul General Internațional pentru rezolvarea unor probleme specifice asociației dar și în vederea contactării secțiilor naționale din fiecare țară de pe glob afiliată I.P.A;În 1986, ca urmare a creșterii numărului de membri ai Asociației, s-a constatat că asociația are nevoie de personal permanent. Ca atare, a fost înființat un centru permanent de lucru în Marea Britanie în anul 1987 în Nottingham chiar în sediul Secției Naționale a Marii Britanii. Mai exact Centrul Internațional de Administrație se află în zona de West Bridgford din Nottingham, vizavi de renumitul teren de cricket Trent Podul, casa Nottinghamshire Country Cricket Club, și foarte aproape de râul Trent.

Arhivele Asociației înființate de fondatorul asociației sunt, depozitate aici. Tot aici se află și Secretariatul Internațional al Asociației compus din: Georgios Katsaropoulos, Secretarul General International, Stephen Crockard, asistentul Secretarului General, Secretarul IAC, Wendy Donaghy, Office Manager și Biroul Administrativ format din : Lesley Hughes și Elke Schülpen-Roberts.

Sarcinile principale ale Centrului Internațional de Administrare sunt următoarele:

Publicarea unui Newsletter IPA, care este transmis lunar tuturor secțiilor naționale;

Întocirea Ordinii de zi, rapoarte și minute IPA pentru congrese, și conferințele Consiliului Executiv Internațional precum și pentru ședințele Biroului Executiv Permanent (PEB),împreună cu organizarea traducerilor necesare în 4 limbi oficiale ale Asociației, engleză, germană, franceză și spaniolă;

Menține legătura cu cele 5 Comisii de lucru ale Asociației. Fiecare dintre ele fiind prezidate de un membru al PEB.