Comisii Internaționale - IPA Internațional IPA Regiunea 1 București
IPA Regiunea 1 Bucuresti
Biroul Executiv International


Comisia pentru Relații Externe

- Corespondența cu organizațiile internaționale aprobate de IEB;

- Participarea la conferinte de alte organizații internaționale, atunci când este cazul;

- Obținerea informațiilor relevante pentru depunerea la alte organizații internaționale;

- Obținerea informațiilor relevante pentru publicațiile IPA.

Alecsei GANKIN (Rusia)-Președinte comisie

Comisia Profesională Internațională

- Chestiuni referitoare la perfecţionarea de poliție, în ce priveşte structua și aspecte legate de istoria poliţiei;

- Studii comparative privind munca de poliție în secțiunile IPA;

- Dezvoltare activităţii pe linia, prevenirii criminalității și a tehnicii de poliție;

- Probleme în materie de trafic;

- Programul deplasare pe linia activităţilor de poliţie;

- Reprezentarea IPA la centrele de Internaționale de Educație;

- IPA Burse (propuneri pentru planificare și acordare);

- Evenimente educaționale internaționale ce implică probleme de poliție.


Mai-Britt RINALDO- (Suedia)- Președinte comisiei

Comisia Internațională Socio-Culturală

- Promovarea activităților culturale;

- Întâlniri ale tineretului International (coordonare și organizare consiliere);

- Evenimente educaționale internaționale, altele decât aspectele legate de activităţile specifice poliției;

- Competiții internaționale, conferinte si congrese mondiale ale IEC, subiecte tematice ale conferinţelor;

- Coordonarea aspectelor legate de hobby-uri (colecționari, radioamatori, cererile pentru prietenii etc.);

- Promovarea și coordonarea activităților sociale;

- Coordonarea solicităroilor pentru ajutor de urgență

- Aspecte legate de casele IPA;

- Programe pentru schimb de tineri și pentru vacanță;

- Coordonarea evenimentelor și campionatelor sportive internaționale;

- Aspecte legate de călătorii.
Gal SHARON (Israel) – Președintele comisiei

Comisia de auditori

Comisiile anterior mențíonate au și responsabilitatea de a publica un manual International (Ghid de informare), care să conțină detalii ale secțiilor naționale care dețin Case IPA, programele de pregatire profesională de la Gimborn, completare/modificarea Statutului Internațional, normele, directivele și liniile directoare ale Asociației.

Acting as the link between the Association and the United Nations of which the IPA is an Non Governmental Organisation (NGO). De asemenea comisiile au obligația de a ține legătura dintre Asociație și Organizația Națiunilor Unite.

Centru internaţional de administrare al IPA poate fi contactat de regula prin e-mail după formularul mai jos prezentat, telefonic sau prin poştă.

Auditor intern - Michael WALSH (Irlanda)


Auditor intern - Demetri Demetrious (Cipru)

Comitetul de criza

În eventualitatea în care IEB se află în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea, trebuie înfiinţat un Comitet de Criză care să aibă cinci preşedinţi ai celor mai vechi secţii (Regatul Unit, Olanda, Belgia, Franţa şi Norvegia). Dacă una dintre aceste secţii este eliminată prin dizolvare sau excludere, locul ei va fi luat de secţia înfiinţată imediat după cele cinci.

Comitetul de Criză este responsabil pentru ceea ce se întâmplă până în momentul unor noi alegeri