IPA Regiunea 1 Bucuresti
Istoric

AȘA A ÎNCEPUT TOTUL

„IPA – în traducere liberă Asociația Internațională a polițiștilor este cea mai mare organizaţie a polițiștilor din lume. Asociaţia a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie1950 din iniţiativa unui ofiţer de poliţie din Lincolnshire/Anglia, Arthur Troop, care a dorit ca, prin mijlocirea acesteia, să creeze un canal pentru promovarea cooperării internaţionale şi prieteniei între poliţiştii din cât mai multe ţări. De la data înființării asociației sub, motoul său în limba esperanto „SERVO PER AMIKECO” (servicii prin prietenie) a câştigat mai mulţi adepţi decât şi-ar fi putut imagina fondatorul.
Artur Throop

Arthur Troop s-a născut la 15 decembrie 1914 în Lincoln/Anglia, unde şi-a petrecut copilăria şi a urmat şcoala primară. Cariera şi-a început-o ca mecanic însă, în scurtă vreme, a dovedit interes şi pentru alte preocupări. Astfel, a studiat la Colegiul Ruskin din Oxford unde a obţinut o diplomă în ştiinţe economice şi sociale. A studiat şi istoria rusă, timp de 3 ani primind o bursă pentru a vizita Moscova şi Leningradul în 1934. După aceea a continuat cu doi ani de studiu în agricultură la Colegiul Avoncroft din Vale of Evesham/Worcestershire.

La data de 19 iunie 1936 Arthur Troop s-a angajat la Poliţia din Lincolnshire, unde a lucrat în mai multe departamente şi s-a specializat în probleme de trafic. La puţin timp după încheierea celui de-al doilea Război Mondial, Arthur a început să se dedice nobilei idei de a înfiinţa o Organizaţie Mondială a prieteniei pentru ofiţerii de poliţie, făcând dovada unei mari încrederi în oameni şi în virtuţile pozitive ale prieteniei. La acea vreme, el a fost totuşi privit ca un excentric şi a întâmpinat o considerabilă opoziţie din partea şefului său şi a Ministerului de Interne englez.

Cu toate acestea,agentul de poliție Arthur Troop între anii 1948-1949 a contactat numeroşi prieteni din poliţia locală şi din străinătate. Ideea a fost primită foarte bine de către poliţiştii din diferite ţări europene (Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia şi din unele ţări africane) care au încurajat constituirea unei organizaţii internaţionale a poliţiştilor.După înființarea primei secții naționale a asociației în Anglia și după constituirea unui Secretariat Internaţional,a început a fi emise primele legitimaţii pentru membrii acesteia.

Imediat după emiterea primelor legitimații membrii secției naționale engleze au emis proceduri privind plata cotizaţiei,editarea unei reviste proprii și nu în ultimul rând despre realizrea siglei asociației.

Perseverând pe această cale, la 12 august 1949 Arthur Troop a publicat în British Police Review (Revista poliţiei britanice) sub pseudonimul „Aytee”, un articol în care aducea argumente solide în favoarea înfiinţării unei astfel de organizaţii. Deşi răspunsul primit de la redacţie a fost uimitor pentru el, Arthur nu s-a descurajat ci, dimpotrivă, a fost convins că trebuie să continue.

Ca urmare a eforturilor sale, la 1 ianuarie 1950 Asociaţia a fost înfiinţată, iar Arthur Troop, care a primit legitimaţia cu seria A1, a devenit primul Secretar General al Secţiei britanice, ce avea în componenţa ei, şapte regiuni.
Ideea despre o Asociaţie care să dezvolte legăturile sociale, culturale şi profesionale între membrii săi, într-un mediu lipsit de orice discriminare datorită gradului, sexului, culorii pielii, limbii sau religiei, devenise astfel o realitate. Odată cu înfiinţarea IPA au început greutăţile şi alte şicanii pentru Arthur Troop. în calitatea sa de fondator al Asociaţiei, Troop a fost tratat iniţial de către şefii săi ca un oportunist, crezându-se că prin această organizaţie urmăreşte interese obscure. Chemat la sediul central al poliţiei din Lincoln, Troop a fost obligat să-şi apere cauza, contestatarii săi, printre care majoritatea erau şefi din poliţie, susţinând că acesta a încălcat mai multe regulamente, între care şi Codul de disciplină a poliţistului. Cu răbdare şi tact, Troop a reuşit să combată toate criticile şi să-i facă să înţeleagă idealurile care l-au călăuzit la înfiinţarea Asociaţiei.

După înfiinţarea secţiei britanice a IPA s-a simţit nevoia creării unei insigne şi a unui simbol naţional. Prima deviză a Asociaţiei a fost „Service through friendship {Servicii prin prietenie}”, deviză considerată foarte potrivită pentru scopurile acesteia, care prezenta însă inconvenientul că sensul ei nu era cunoscut decât unui vorbitor de limba engleză. Din acest motiv s-a apelat la serviciile scoţianului Bob Hamilton, expert în limba esperanto, care a tradus textul în „Servo per Amikeco”, şi care a devenit deviza oficială a asociaţiei.

Prin intermediul publicaţiei ”Police Review”, Arthur Troop a solicitat membrilor IPA să trimită sugestii sau schiţe pentru crearea unei sigle a Asociaţiei, neprimind însă nicio ofertă demnă de interes. Ideea i-a venit tot acestuia care, privindu-şi cascheta de poliţist, a observat steaua – simbol universal, căreia i-a încorporat imaginea planetei Pământ, în jurul acestuia fiind scrise cuvintele International Police Association, cu o panglică în partea inferioară pe care figurează mottoul Asociaţiei. Pentru a face sigla şi mai impresionantă, acesteia i-au fost adăugat! în lateral lauri, care reprezintă ideea de pace. Retuşată de către un specialist în heraldică, sigla a devenit emblema oficială a IPA fiind înregistrată ca marcă protejată.
La un an după adoptarea siglei, a fost elaborat şi Statutul IPA care, în linii mari, a rămas neschimbat până astăzi.
Cu ajutorul primilor pionieri englezi ai Asociaţiei, Arthur Troop a acţionat neobosit pentru a încuraja înfiinţarea şi a altor secţii naţionale. În anul 1953 Olanda a devenit următoarea ţară după Marea Britanie care şi-a înfiinţat o astfel de secţie. Belgia şi Franţa au urmat-o în acelaşi an. Germania şi Elveţia s-au organizat în următorii doi ani, iar primul Congres Internaţional a avut loc la Paris în 1955. La această manifestare, Arthur Troop a devenit primul Secretar General Internaţional al Asociaţiei, post pe care l-a păstrat până la retragerea sa, din motive personale, în anul 1966.

Concomitent cu creşterea numărului membrilor IPA şi al secţiilor naţionale, s-a simţit nevoia şi a altor insemne distinctive specifice. Astfel, cu ocazia celui de-al lll-iea Congres Internaţional de la Stuttgart, a fost aprobat Imnul internaţional al Asociaţiei. Marşul, compus de Michel Legrand şi Désiré Dondeyne, este o adaptare după Servir par l’amitié, melodie compusă de Afred Couat pe versuri de Jean-Marie Guillemot, şi a fost cântat pentru prima dată la gala festivă ce a încheiat reuniunea, de către Jacgues Izaro, în limbile engleză, franceză, italiană, germană şi spaniolă. Orchestraţia marşului a fost realizată de orchestra Politiei nationale franceze, condusă de Pierre Biaot. Cu aceeaşi ocazie a fost adoptat şi semnul distinctiv pentru Casa IPA, folosit de fiecare dată pe faţada caselor de vacanţă ale Asociaţiei.

Viziunea lui Arthur Troop s-a concretizat într-o organizaţie internaţională cu peste 279.000 poliţişti activi şi în rezervă reprezentând 61 ţări la nivelul anului 2000. În 1967 I.P.A. a primit o înaltă recunoaştere internaţională şi anume, cea de observator la Organizaţia Naţiunilor Unite.

Pentru meritele sale în crearea IPA în anul 1965 Arthur Troop a fost premiat cu Medalia Imperiului Britanic [BEM] şi a figurat în Lista de onoare a Zilei de Naştere a Reginei, listă pe care apărea şi un Grup muzical foarte popular la acea vreme – TheBeatles.

Mai târziu el avea să primească numeroase înalte premii din străinătate, între care titlul de Doctor Honorius Causa în Canada, Crucea de Onoare a Preşedintelui Republicii Austria, şi după dezvelirea statuii sale de pe câmpia ungară în 1998, a fost răsplătit cu „Sabia de aur a Ungariei”.

La retragerea sa din serviciul poliţienesc în 1966, dorinţa lui Arthur Troop de a-i ajuta pe alţii a continuat. El s-a angajat în Departamentul Serviciilor Sociale din Lincolnshire, în calitate de vizitator la domiciliu pentru nevăzători, şi din nou a obţinut o medalie naţională ca o recunoaştere a activităţii sale caritabile prin oferirea de câini însoţitori.

Schimbările produse în Europa de sud-est au devenit un catalizator pentru creşterea continuă şi dezvoltarea Asociaţiei. În calitate de membru de onoare al Comitetului Internaţional (Biroul Executiv Permanent), Arthur Troop a participat cu regularitate la reuniuni internaţionale, la care părerea sa a fost ascultată şi respectată. La cel de-al Xl-lea Congres Mondial din 1985, el a devenit primul posesor al Medaliei de Aur a Asociaţiei, în 1995, la Viena, la cea de-a 26-a Conferinţă a Comitetului Executiv Internaţional, Arthur Troop a fost onorat cu Premiul IPA World Police.

În pofida problemelor sale serioase de sănătate, Arthur Troop a pregătit el însuşi cel de-al 50-lea Congres Aniversar al Asociaţiei, desfăşurat la Bournemouth în mai 2000. Înălţimea Sa Regală, Prinţesa Anna, a adresat cu această ocazie elogii „bărbatului din Lincolnshire, pentru îndârjirea cu care şi-a continuat dificila sarcină de înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiei prin „Servicii prin prietenie.” Înălţimea Sa Regală a continuat: ” Arthur Troop a ajuns, prin atâta adversitate, izolare şi dezinteres, pe o culme a succesului pe care noi n-o vom atinge vreodată”.

La 22 iunie 2000, Arthur şi Marjorie Troop şi-au celebrat cea de-a 60-a aniversare a căsătoriei. După 18 luni de boală, Arthur a decedat în somn la vârsta de 85 ani, în după amiaza zilei de 30 noiembrie 2000. Arthur Troop a fost un poliţist britanic obişnuit animat de un vis care şi-a atins scopul prin crearea celei mai largi organizaţii poliţieneşti din lume.”

Președintele Regiunii 1 București