IPA Regiunea 1 Bucuresti
Istoric


Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română (I.P.A. Secţia Română)este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit şi functionează conform prevederilor legislatiei româneşti şi ale Statutului Internaţional I.P.A.. Are la bază libera asociere şi este formată din poliţişti şi alte cadre ale Ministerului Afacerilor Interne . I.P.A. Secţia Română a fost fondată de către dr. ing. Iulian Medrea, la data de 31 august 1992 şi afiliată la International Police Association la data de 25 octombrie 1996.


ciocarlan-dan-cenzor

Intemeietorul Secției Române domnul general dr. Medrea Iulian a inițiat acțiunea de inființare a acestei secții în anul 1992, sens în care s-a deplasat în Olanda pentru documentare. După întoarcere, întocmirea tuturor documentelor necesare, obținerea vizelor dupa 4 ani respectiv în anul 1996 a reușit să obțină afilierea Secției Naționale cu drepturi depline în același an la Congresul International de la Brisbane – Australia. În prezent Secția Română este una din cele mai active secții, fiind apreciată la nivel mondial pentru activitățile pe care le desfăsoară în mod sistematic.


ciocarlan-dan-cenzor

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor are în rândurile sale oameni de pretutindeni, neangajaţi politic. Cei mai mulţi dintre ei sunt poliţişti, dar sunt şi jandarmi, poliţişti de frontieră sau pompieri. Tineri, maturi sau vârstnici, fie bărbaţi sau femei, aşa cum le-a dictat conştiinţa, au optat să facă parte din această organizaţie.

Cu toate că, uneori, îi separă mii de kilometri, că au o cultură diferită sau că vorbesc, în marea lor majoritate, o altă limbă, au aderat fără echivoc la ideea de prietenie şi eforturile britanicului Arthur Troop, fondatorul organizaţiei. Nimeni nu le-a impus să intre în Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor. Opţiunea le-a aparţinut în totalitate, după cum şi renunţarea la statutul de membru nu este condiţionată în vreun fel. Ce-i atrage şi, mai ales, ce-i ţine într-o astfel de organizaţie? Cu siguranţă, nu un interes material, pentru că Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor nu satisface o asemenea dorinţă. Poate că este greu de crezut, dar cei mai mulţi membrii ai I.P.A., şi este vorba, în primul rând, de cei care au contribuit în mod substanţial la consolidarea şi extinderea organizaţiei, au o mare capacitate de comunicare şi relaţionare.

Dublată de puternice sentimente de omenie, întrajutorare, toleranţă şi bună-cuviinţă, aceşti oameni au făcut din prietenie un mod de a fi. Pentru ei, prietenia generează ocazii şi prilejuri de a se cunoaşte, de a se apropia şi este principala sursă care le alimentează dorinţa de a stabili relaţii noi.

Deviza Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor SERVO PER AMIKECO, în traducere SERVICII PRIN PRIETENIE, concordă întru totul scopului Asociaţiei şi este chintesenţa scopurilor pe care I.P.A. le promovează. Prietenia a fost cea care, încă de la început, a reprezentat, pentru organizaţie, temelia pe care au fost construite, cu timpul, toate mecanismele de funcţionare. În afara acestui sentiment durabil, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor n-ar fi existat. Cel care a dat viaţă acestei organizații şi a întreţinut permanent speranţa întăririi şi lărgiri organizaţiei n u este altul decât Arthur Troop. Prietenia a fost, este şi va rămâne pentru totdeauna emblema sub care se vor desfăşura toate acţiunile şi activităţile Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.

Eforturile de constituire şi de dezvoltare a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor au fost încununate de succes şi datorită faptului că, în sufletul oamenilor care apăra legea şi societatea, prietenia are rădăcini adânci şi solide. La aceşti oameni se va găsi întotdeauna, din belşug, spirit de echitate şi dreptate, susţinere morală, respect şi apreciere faţă de valorile umane şi ale statului de drept.

ImplicareaAsociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor în acţiuni de caritate demonstrează sensibilitatea şi generozitatea membrilor ei. Răspunzând întotdeauna la solicitările celor din jur, membri I.P.A. oferă societăţii un model de comportament demn de urmat. De aceea, cine nu manifestă solicitudine şi iubire faţă de oameni nu-şi va găsi niciodată locul în această organizaţie. Se va simţi stingher şi va pleca de bunăvoie, pentru că în Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor rămân numai acele caractere pentru care dragostea, cinstea, onoarea şi condescendenţa faţă de semeni reprezintă valori la care nu vor renunţa, indiferent de contextul pe care realitatea îl oferă fiecăruia.

Prietenia i-a unit pe toţi şi tot prietenia este cea care i-a făcut pe membri I.P.A. să fie mai buni şi mai mărinimoşi. Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor va rezista atâta timp cât prietenia va găsi în oameni acele resurse prin intermediul cărora iubirea, binele şi speranţa se perpetuează.

I.P.A. este o stare de spirit, deschisă tuturor poliţistior, dincolo de barierele discriminării de orice fel, indiferent de rang, rasă, culoare, sex, religie sau limbă.

Asociaţia este organizată pe principiul teritorialităţii, cu sediul oficial în municipiul Bucureşti, fiind formată din regiuni (filiale), constituite pe lângă structurile profesionale ale M.A.I.


FORMULA DE ÎNCEPUT A ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE A POLȚIȘTILOR- SECȚIA ROMÂNĂ

Mandatul 1996-1999Colonel (r.) dr. GHERGHIȚĂ MIRCEA


General de brigadă (r.) prof. univ. dr. CÂRJAN LAZĂR


Colonel (r.) DAVID IOAN


General maior (r.) DERSCANU DUMITRUGeneral locotenent (r.) dr.ing.MEDREA IULIAN


General locotenent (r.)prof. univ. dr. VOICU COSTICĂ


Colonel (r.) ec.dr. SAFTA FLORIN