IPA Regiunea 1 Bucuresti
Comisia de Cenzori


EXTRAS DIN STATUTUL REGIUNII


CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE

ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI


 1. Art. 23 – (1) Organul de control al Regiunii este Comisia de Cenzori.

  class="left scris"(2) Comisia de Cenzori se alege de Adunarea Generală din rândul membrilor de drept, din patru în patru ani cu respectarea condiţiilor de studii superioare în domeniul financiar contabil şi vechime de minimum 5 ani în această specialitate.

  (3) Comisia de Cenzori este constituită din 3 persoane: preşedinte şi doi membri. În cazul în care Asociaţia are peste 100 de membri cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

  (4) Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele:

  1. verifică trimestrial modul în care este administrat patrimoniul Regiunii şi informează Comitetul Executiv Regional cu aspectele constatate printr-o notă scrisă și aprobată de toți membrii Comisiei de Cenzori;
  2. întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării Generale;
  3. participă la şedinţele Comitetului Executiv Regional, fără drept de vot.

  (5) În termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului Statut, Comisia de Cenzori este obligată să îşi elaboreze regulamentul intern de funcţionare și procedurile specifice.

  MANDATUL  2014-2018

  În data de 11.06.2015 ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Regiunii  din data de 24.10.2014 conform deciziei nr.9228/302/2015,  Judecătoria Sectorului 5, Secția a-II-a Civilă dispune, modificarea actului constitutiv în registrul special al asociațiilor și fundațiilor și componența organelor de conducere ale asociației astfel :


ciocarlan-dan-cenzor

Peședinte Comisia de Cenzori
Col (r) ec. CIOCÂRLAN DAN
Tel. contact: 0722340333

cotolboiu-liliana-cenzor

Membru Comisia de Cenzori
Cms. șef ec. COTOLBOIU LILIANA
Tel. contact:0721205536

fabricadeblanuri

Membru Comisia de Cenzori
Cms. șef ec. CIOBANU IONEL
Tel. contact:0723118118