IPA Regiunea 1 Bucuresti
Istoric


ISTORICUL IPA REGIUNEA 1 BUCUREȘTI


certificat afiliere

MANDATUL  2002-2006

La data de 16.07.2002 următorii membri fondatori:

au solicitat instanţei judecată  autorizaţia de funcţionare şi respectiv înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR – SECŢIA ROMÂNĂ, REGIUNEA M.I. APARAT CENTRAL , cu sediul în Bucureşti, str. Eforie nr. 3, sector 5. Tot cu acelaşi prilej a fost ales primul Comitet Executiv Regional şi prima Comisie de Cenzori, format din următorii membri:

COMITET EXECUTIV REGIONAL

COMISIA DE CENZORI

-  În data de 12.05.2005  la solicitarea Comitetului Executiv Regional conform deciziei nr.38/2005/PJ,  Judecătoria Sectorului 5 dispune înscrierea ca persoană juridică a Asociației Interenaționale a Polițiștilor-Secția Română-Regiunea MI –Aparat Central (Filială a Asociației Internaționale a Polițiștilor-Secția Română) cu sediul în București, Str. Eforie nr.3 Sc. B, Sect.5;


MANDATUL  2006-2010

COMITET EXECUTIV REGIONAL

Preşedinte – Dincă Luigi;
Vicepreşedinte – Glinţă Cătălin;
Vicepreşedinte – Toader Dan;
Secretar :Târțău Niculina

Trezorier – Manea Marian

Componența Comisiei de Cenzori rămâne nemodificată.

COMISIA DE CENZORI

PREȘEDINTE :Ioniță Gina;

MEMBRII: Dimofte Radu;

                 Barbu  Marcel.

 În acest sens la data de 11.03.2010, la solicitarea Comitetului Executiv Regional conform deciziei nr.2839/302/2010,  Judecătoria Sectorului 5 , Secția a-II-a Civilă dispune,modificarea actului constitutiv, modificarea statutului regiunii în registrul special al instanței cu cele solicitate, schimbarea sediului social din București, Str. Eforie nr.3, Sect.5 în București, Str. Mihai Vodă, Nr.17, Et.4,Camera 412, sect.5, precum și a componenței Comitetului Executiv Regional astfel:


COMITET EXECUTIV REGIONAL

PREȘEDINTE : DINCĂ LUIGI;

VICEPREȘEDINTE ”A”: GLINȚĂ CĂTĂLIN;

VICEPREȘEDINTE ”B”:ILIE MARICEL;

SECRETAR: TÂRȚĂU NICULINA;

TREZORIER: VASILE MARIA;


COMISIA DE CENZORI

PREȘEDINTE :IONIȚĂ GINA;

MEMBRII: DIMOFTE RADU;

                 BARBU MARCEL.


MANDATUL  2010-2014


 În data de 03.03.2011 ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Regiunii  din data de 26.11.2010  conform deciziei nr.3647/302/2011,  Judecătoria Sectorului 5, Secția a-II-a Civilă dispune, modificarea actului constitutiv, a statutului în registrul special al instanței precum și componența organelor de conducere ale asociației astfel :


COMITET EXECUTIV REGIONAL

PREȘEDINTE : DINCĂ LUIGI;

VICEPREȘEDINTE ”A”: ILIE MARICEL;

VICEPREȘEDINTE ”B”: GLINȚĂ CĂTĂLIN;

TREZORIER: VASILE MARIA;

SECRETAR: TÂRȚĂU NICULINA.


COMISIA DE CENZORI

PREȘEDINTE :IONIȚĂ GINA;

MEMBRII: DIMOFTE RADU;

                 BARBU MARCEL.


 La data de 10.02.2011 Asociația Internațională a Polițiștilor- Regiunea 1 București filială cu personalitate juridică, și membră a Asociației Internaționale a Polițiștilor- Secția Română obține Certificatul de Înregistrare Fiscală .


MANDATUL  2014-2018


 În data de 11.06.2015 ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Regiunii  din data de 24.10.2014 conform deciziei nr.9228/302/2015,  Judecătoria Sectorului 5, Secția a-II-a Civilă dispune, modificarea actului constitutiv în registrul special al asociațiilor și fundațiilor și componența organelor de conducere ale asociației astfel :


COMITET EXECUTIV REGIONAL

PREȘEDINTE : DINCĂ LUIGI;

VICEPRESEDINTE: POPESCU MARIUS (2016-2018)

VICEPREȘEDINTE : BORȚEA ADRIAN;

SECRETAR: TÂRȚĂU NICULINA;

TREZORIER: VASILE MARIA.


COMISIA DE CENZORI

PREȘEDINTE :CIOCÂRLAN DAN;

MEMBRII: CIOBANU IONEL;

                 COTOLBOIU LILIANA.